Add Bookmark

Please click in the document at the location of desired bookmark.

Find URL

Please click in the document at the location for the desired URL.

Warning

Content displayed is Filtered. Hits in filtered content are not currently visible in the document as displayed. To view all hits, select the Full view from the View Text menu.

SKL
LINJAUKSET LIITTEESEEN B LYHENTEET JA SYMBOLIT
Linjaukset kohtaan B.1
YLEINEN SUOSITUS
Suomalaisten kirjastojen linjaukset:
Vaihtoehto: Ei sovelleta vaihtoehtoa.
Linjaukset kohtaanB.7
LATINALAISTA KIRJAIMISTOA KÄYTTÄVÄT LYHENTEET
Suomalaisten kirjastojen linjaukset:
Metrijärjestelmän mukaisia pituuden yksikön tunnuksia käytetään RDA:n mukaisessa kuvailussa, esim. koko merkitään senttimetreinä (RDA 3.5). Pituuden yksikön tunnukset (m, cm, mm jne.) eivät ole mukana alla olevassa luettelossa.
SUOMENKIELISET LYHENTEET
Sana Lyhenne
altto A
baritoni Bar
basso B
ennen ajanlaskun alkua eaa.
ennen Kristusta eKr.
ja niin edelleen jne.
jälkeen ajanlaskun alun jaa.
jälkeen Kristuksen jKr.
kierrosta minuutissa kierr./min
mezzo-soprano Mz
minuutti min
numero nro
sekuntti s
sopraano S
tenori T
tunti h
Lyhenteitä A, Bar, B, Mz, S ja T käytetään ainoastaan silloin, kun musiikkiaineiston esityskokoonpanoa merkittäessä ilmoitetaan kahden tai useamman lauluäänen ääniala.